Na vrh

Vizija

Vizija zavoda ICP je postati prepoznavno telo v domačem in tujem okolju, ki je nosilec in predstavnik informacij IC Podskrajnik ter s svojim delovanjem izboljšuje konkurenčni položaj in prepoznavnost cone Podskrajnik.

V letošnjem letu smo si za zastavili naslednje aktivnosti in cilje:

– Izdelava celostno grafične podobe IC Podskrajnik

– Razvoj MULTI spletne strani, ki omogoča vsakemu članu izdelavo lastne podstrani na domeni www.ic-podskrajnik.si

– Zastopanje interesov članov Zavoda ICP

– Vzpostavitev kontaktnega centra in baze informacij o IC

– Izdelava Kataloga podjetij v IC

– Promocija Zavoda ICP in IC Podskrajnik

– Pridobivanje novih članov

– Prijava razvojnega projekta za razvoj IC Podskrajnik