Na vrh

O Zavodu ICP

Zavod je bil ustanovljen aprila 2012 in je neprofitno, nevladno telo za pospeševanje razvoja IC Podskrajnik. Temeljna naloga zavoda je uspešno upravljanje celotne cone Podskrajnik v njeni celovitosti in skrb za dobrobit gospodarskih ter drugih subjektov v njej.

Namen take predstavniške in avtonomne strukture je predvsem, da s konkretnimi akcijami pospešuje prepoznavnost in konkurenčnost cone ter razvija nove skupne razvojne projekte, ki bodo prispevali k razvoju podjetništva v lokalnem in regijskem okolju.

Zavod ICP je nastal iz potreb subjektov v IC Podskrajnik in skupne pobude podjetnikov, ki so bile izpostavljene na uvodni okrogli mizi oktobra 2011. Želja je bila vzpostavitev skupnega organa, ki skrbi za skupno promocijo cone, igra ključno vlogo pri pogajanju z nosilci javnega sektorja, postavi jasna pravila igre v coni, posluša in sliši problematiko podjetnikov, izvaja ukrepe za razvoj in konkurenčnost cone, …

Zavod ICP opravlja naslednje aktivnosti:

–      upravljanje območja celotne cone IC Podskrajnik,

–        upravljanje baze nepremičnin, prostih nepremičnin za prodajo ali najem ter vzpostavitev kontakta s potencialnimi investitorji za realizacijo njihove investicije.

–        pomoč pri idejnih zasnovah, pridobivanju projektne dokumentacije, soglasij, dovoljenj in podobno, ter pri iskanju ponudb in izvajalcev,

–        vloga pri pogajanju z nosilci javnega sektorja,

–        publiciteta cone,

–        ažuriranje podatkov o coni,

–        spodbujanje poslovnega povezovanja podjetij v coni, internacionalizacija

–        skrb za promocijo in prepoznavnost cone kot celote,

–        pomoč pri reševanju skupnih problemov.