Na vrh

Članstvo

Vsi, ki želite z vašim delom uresničevati zastavljene cilje Zavoda ICP ter podpirate naše delovanje, ste vljudno vabljeni, da se nam PRIDUŽITE in pripomorete, da industrijska cona Podskrajnik postane NAŠ SKUPEN DOM, ki ga čuvamo in negujemo.

Z plačilom članarine, član pridobi:

– Koriščenje skupnega kontaktnega centra za IC Podskrajnik.

– Brezplačnega informiranja in predstavitve zainteresiranim javnostim (kupci, dobavitelji, investitorji,…)

– Zastopanja interesov podjetij v IC Podskrajnik, mediacija in pogajanje s predstavniki javne oblasti.

– pospeševanje prepoznavnost in konkurenčnost cone, kot del gospodarskega okolja v katerem deluje član.

– Brezplačnega gostovanja na strežniku. – Brezplačne predstavitve v skupnem katalogu IC Podskrajnik.

– Brezplačne publicitete v glasilu zavoda, in drugih glasil.

– Brezplačne osnovne predstavitve na dinamični spletni strani ICP.

– Možnost kandidiranja za funkcije v zavodu ICP.

– Zastopanje njegovih interesov in pomoč pri pogajanjih z nosilci oblasti

– Koriščenje domene www.ic-podskrajnik.si.

– Možnost lastne podstrani na spletni strani Zavoda ICP z možnostjo lastnega urejanja strani, možnost nadgradnje lastne podstrani.

– Nižje zneske kotizacij ali brezplačne udeležbe pri dogodkih zavoda, ki vključujejo kotizacijo

– Pridobijo glasovalno pravico,

– Pravico o seznanjenosti s programom in poslovanjem zavoda,

– In druge koristi.

Višina članarine se obračuna glede na spodnji ključ:

– Podjetje/organizacija z 0 – 5 zaposlenih– 120 EUR/letno,

– Podjetje/organizacija s 6 – 30 zaposlenih – 360 EUR/letno,

– Podjetje/organizacija z več kot 30 zaposlenih– 750 EUR/letno,

– Posameznik – 20 EUR/letno.