Na vrh

Projekt LAS

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta: RAZVOJ NOVIH STORITEV IN PRODUKTOV S SODELOVANJEM ŠOLSTVA, GOSPODARSTVA IN JAVNEGA SEKTORJA
 • Akronim: ŠOGOJA2017
 • Tematsko področje:RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV

Partnerji projekta

 • VP: Zavod za razvoj Industrijske cone Podskrajnik
 • P2: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
 • P3: ANGELIS, Angel Katarov s.p.
 • P4: Notranjski regijski park

Kratek povzetek

Skupaj s partnerji želimo razviti nove produkte in storitve v okviru organizacije SEJMA POKLICEV IN UREDITVE PODJETNIŠKE INFO TOČKE ZA MLADE, MOBILNE APLIKACIJE in  razvoja POSLOVNE  KOŠARICE.

SPLOŠNI CILJ– dvig kakovosti življenja ter ohraniti poselitev in življenje na podeželju.

 • povezovanje mladih z gospodarstvom,
 • predstavitvijo možnosti delovanja v LAS okolju tudi po zaključku šolanja,
 • predstavitev potreb gospodarstva po kadrih in panogah
 • ter vključevanje mladih v lokalno gospodarstvo (Mladi bodo spoznali možnosti zaposlitve v območju LAS, podjetja pa pridobila ustrezen kader, ki ga sedaj primanjkuje)

SPECIFIČNI CILJ – socialna vključenost ciljnih skupin

 • z razvojem novih produktov zvišujemo kakovost življenja na območju, saj bomo v razvoj in izdelavo teh produktov (poslovne košarice, brezplačne aplikacije e-ICP, sejem poklicev) vključili mlade, obrtnike, podjetnike,…

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/