Na vrh

Spoks d.o.o.

Podskrajnik 61a, 1380 Cerknica
spoksdoo@gmail.com
telefon + 386 41 334 863
/
/
Davor Meden

Podjetje Spoks d.o.o. se ukvarja z gradbeno mehanizacijo. Ponujajo vse vrste izkopov, urejanje
okolice, rušenje in strojno sečnjo. Za namen zagotavljanja čistega okolja imajo urejen zbirni
center za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov.